Meng Zi III A:3.5

"Yang Hu berkata, 'Yang mengejar kekayaan tidak berperi Cinta Kasih, yang berperi Cinta Kasih tidak beroleh kekayaan.'"

Konten disalin