Meng Zi III B:10.3

"Adapun cacing itu di atas memakan tanah kering dan di bawah meminum air keruh. Adakah rumah yang ditempati Zhong Zi itu dibangun oleh Bo Yi yang suci atau oleh perampok Zhi itu? Sekoi yang dimakannya itu hasil tanaman Bo Yi atau perampok Zhi, belumlah kuketahui!"

Konten disalin