Meng Zi IV A:15.1

Meng Zi berkata, "Di antara alat tubuh manusia yang harus dijaga, tiada yang lebih baik dari orang-orangan mata. Anggota tubuh ini tidak dapat menutupi kejahatan. Bila seseorang itu hatinya lurus, orang-orangan mata itu akan bersinar-sinar. Sebaliknya bila seseorang itu hatinya tidak lurus, orang-orangan mata akan pudar."

Konten disalin