Meng Zi IV A:23.1

Meng Zi berkata, "Cacatnya orang itu ialah hanya ingin menggurui orang."

Konten disalin