Meng Zi IV A:6.1

Meng Zi berkata, "Menjalankan pemerintahan itu sebenarnya tidak sukar. Yang perlu ialah jangan sampai beroleh kesalahan dari para menteri. Bila para menteri dapat benar-benar patuh, seluruh negeripun akan mematuhi. Bila seluruh negeri mematuhi duniapun akan patuh. Demikianlah Ajaran Kebajikan akan seperti derasnya air memenuhi empat penjuru lautan."

Konten disalin