Meng Zi IV A:9.2

"Tunduknya rakyat kepada yang berperi Cinta Kasih ialah laksana air mengalir ke bawah atau hewan yang lari masuk ke hutan belantara."

Konten disalin