Meng Zi IV B:2.4

"Seorang Jun Zi mengutamakan Keadilan di dalam pemerintahan. Kalau melakukan perjalanan, dia boleh menyuruh orang-orang untuk minggir. Betapa setiap orang akan diseberangkan?"

Konten disalin