Meng Zi IV B:26.1

Meng Zi berkata, "Yang dibicarakan dunia tentang Watak Sejati ialah mengenai gejala-gejalanya saja; sesungguhnya nilai gejala-gejala itu berpokok pada kewajarannya."

Konten disalin