Meng Zi IV B:27.3

Mendengar itu Meng Zi berkata, "Menurut adat istana, orang tidak boleh bertukar tempat duduk untuk saling berbicara. Juga tidak boleh melangkah maju dari deretannya untuk saling memberi hormat. Aku hendak menjalankan adat itu, tetapi Zi Ao menganggap aku meremehkan dirinya. Tidakkah ini mengherankan?"

Konten disalin