Meng Zi IV B:28.2

"Orang yang berperi Cinta Kasih itu mencintai sesama manusia. Yang Susila itu menghormati sesama manusia."

Konten disalin