Meng Zi IV B:28.4

"Kalau sudah bersikap demikian namun ada orang yang berlaku tidak senonoh kepadanya. Seorang Jun Zi pasti berbalik memeriksa diri. 'Aku tentu sudah tidak berperi Cinta Kasih. Aku tentu sudah tidak Susila. Kalau tidak, mengapakah itu diperlukan demikian?'"

Konten disalin