Meng Zi IV B:29.5

"Yu, Ji, dan Yan Zi kalau bertukar tempat akan berbuat sama."

Konten disalin