Meng Zi IV B:29.6

"Kini kalau ada orang serumah sedang berkelahi; untuk melerainya biarpun kita hanya dengan mengikatkan topi pada rambut yang tidak tergelung; itu boleh juga."

Konten disalin