Meng Zi IV B:30.4

"Saling menganjurkan berbuat baik sesungguhnya adalah Jalan Suci bagi persahabatan. Tetapi kalau di antara ayah dan anak saling menganjurkan berbuat baik, dapat merugikan cinta yang seharusnya ada di antara mereka."

Konten disalin