Meng Zi IV B:4.1

Meng Zi berkata, "Kalau seorang Siswa yang tidak bersalah dapat sewenang-wenang dibunuh, para pembesar bolehlah meninggalkan negeri semacam itu. Kalau rakyat tidak bersalah dapat sewenang-wenang dibunuh, para Siswa bolehlah meninggalkan negeri semacam itu."

Konten disalin