Meng Zi V A:6.7

"Kong Zi bersabda, 'Pemerintahan Kerajaan Tang dan Yu diwariskan kepada orang Bijaksana. Dinasti Xia, Yin, dan Zhou merwariskan takhta kerajaannya turun-temurun, tetapi semuanya itu berdasar Kebenaran yang satu.'"

Konten disalin