Meng Zi V B:1.5

Meng Zi berkata, "Bo Yi, ialah Nabi Kesucian, Yi Yin ialah Nabi Kewajiban, Liu Xia Hui ialah Nabi Keharmonisan, dan Kong Zi ialah Nabi segala masa."

Konten disalin