Meng Zi V B:1.6

"Maka Kong Zi dinamakan; Yang Lengkap, Besar, Sempurna. Yang dimaksud dengan Lengkap, Besar, Sempurna ialah seperti suara musik yang lengkap dengan lonceng dari logam dan lonceng dari batu kumala. Suara lonceng dari logam sebagai pembuka lagu dan lonceng dari batu kumala sebagai penutup lagu. Sebagai pembuka lagu yang memadukan keharmonisan, ialah menunjukkan Kebijaksanaannya dalam melakukan pekerjaan dan sebagai penutup lagu, ialah menunjukkan pekerjaan Kenabiannya."

Konten disalin