Meng Zi V B:6.2

Wan Zhang berkata, "Kalau raja mengantari padi, bolehkah diterima?" "Boleh!" "Berlandas Kebenaran apa menerimanya?" "Seorang raja sudah selayaknya menolong rakyatnya yang sedang dalam kesukaran."

Konten disalin