Meng Zi V B:7.7

"Kalau menggunakan cara memanggil seorang pembesar untuk memanggil penjaga hutan. Penjaga hutan itu biar mati tidak akan berani datang. Kalau menggunakan cara memanggil seorang Siswa untuk memanggil seorang rakyat jelata, bagaimana orang itu berani datang? Maka bukankah percuma kalau dengan cara memanggil seorang tidak Bijaksana untuk memanggil orang Bijaksana?"

Konten disalin