Meng Zi V B:7.8

"Hendak menemui seorang Bijaksana dengan tidak memakai cara yang berlandas Jalan Suci, laksana menyuruh orang masuk rumah tetapi dengan menutup pintu. Adapun Kebenaran itulah Jalan dan Kesusilaan itulah pintu. Hanya seorang Jun Zi dapat hilir-mudik di Jalan itu dan keluar masuk pintu itu. Di dalam Shi Jing tertulis, 'Jalan ke Negeri Zhou itu, rata seperti batu penggosok, lurus sebagai anak panah. Seorang pembesar harus menjalaninya dan rakyat jelata akan memandangnya.'"

Konten disalin