Meng Zi VII A:19.3

"Ada pula yang merasa dirinya sebagai rakyat Tian Yang Maha Esa. Bila ia yakin dengan memangku jabatan itu, dapat melaksanakan cita-citanya di dunia, ia baru mau memangku jabatan."

Konten disalin