Meng Zi VII A:20.5

"Seorang Jun Zi mempunyai tiga kesukaan dan hal menjadi raja dunia itu tidak termasuk diantaranya."

Konten disalin