Meng Zi VII A:23.2

"Makan hendaklah pada waktunya, memakai sesuatu hendaklah menurut Kesusilaan, dan harta jangan dihambur-hamburkan."

Konten disalin