Meng Zi VII A:24.1

Meng Zi berkata, "Ketika Kong Zi naik ke Gunung Dong Shan, nampak kecillah Negeri Lu; ketika naik ke Gunung Tai, nampak kecillah dunia ini. Siapa yang telah melihat lautan, akan tahu betapa sedikit jumlah air di sungai-sungai. Yang telah memasuki Pintu Gerbang Nabi, akan tahu betapa kecil kata-kata yang biasa itu."

Konten disalin