Meng Zi VII A:25.1

Meng Zi berkata, "Orang yang sejak ayam berkokok, bangun dan sungguh-sungguh berbuat Kebaikan, dia boleh disebut sebagai penganut Shun."

Konten disalin