Meng Zi VII A:25.2

"Orang yang sejak ayam berkokok, bangun dan memburu keuntungan sendiri, dia boleh disebut penganut Zhi."

Konten disalin