Meng Zi VII A:31.1

Gong Sun Chou berkata, "Dahulu Yi Yin berkata, 'Aku tidak tahan melihat dia yang tidak patuh itu.' Tai Jia lalu dihukum buang di daerah Tong. Rakyat sangat gembira oleh karenanya. Setelah Tai Jia berubah Bijaksana lalu dikembalikan ke kedudukannya; rakyatpun sangat gembira pula."

Konten disalin