Meng Zi VII A:40.4

"Ada kalanya ia membantu perkembangan bakat muridnya."

Konten disalin