Meng Zi VII A:44.1

Meng Zi berkata, "Apa yang seharusnya tidak dihentikan tetapi dihentikan, niscaya tiada yang tidak dihentikan. Apa yang seharusnya diberi penuh perhatian tetapi diremehkan, niscaya tiada yang tidak diremehkan."

Konten disalin