Meng Zi VII B:2.2

"Istilah menghukun itu hanya berlaku kalau atasan menghukum bawahan. Tetapi kalau antara negara-negara yang sederajat, itu tidak dapat dinamakan tindakan menghukum."

Konten disalin