Zhong Yong XV:4

Di dalam Shi Jing tertulis, "Adapun kenyataan Tian Yang Maha Roh itu tidak boleh diperkirakan, lebih-lebih tidak dapat ditetapkan."

Konten disalin