Zhong Yong XVI:2

"Maka seorang yang mempunyai Kebajikan Besar niscaya mendapat kedudukan, mendapat berkah, mendapat nama, dan mendapat panjang usia."

Konten disalin