Zhong Yong XVIII:2

"Adapun yang dinamai berbakti ialah dapat baik-baik meneruskan pekerjaan mulia manusia/orang tuanya."

Konten disalin