Zhong Yong XIX:18

"Iman, ialah Jalan Suci Tian Yang Maha Esa; berusaha beroleh Iman itulah Jalan Suci manusia. Yang sudah di dalam Iman itu, dengan tanpa memaksakan diri telat dapat berlaku Tengah; dengan tanpa berpikir-pikir, telah berhasil dan dengan wajar selaras dengan Jalan Suci, Dialah seorang nabi. Yang beroleh Iman itu ialah orang yang setelah memilih kepada yang baik, lalu didekap sekokoh-kokohnya."

Konten disalin