Zhong Yong XIX:3

"Adapula Jalan Suci manusia itu akan menyempurnakan pemerintahan dan Jalan Suci itu ialah menyempurnakan tumbuhnya pohon-pohonan. Maka, bila ada orang yang tepat di dalam pemerintahan, urusan pemerintahan itupun akan menjadi mudah laksana tumbuhnya tanaman Pu Lu."

Konten disalin