Zhong Yong XXVI:3

Alangkah besar peranan yang dijalankan Nya; daripadanya ditetapkan tiga ratus macam tata susila dan tiga ribu macam peraturan.

Konten disalin