Zhong Yong XXVIII:3

Maka Jalan Suci seorang Jun Zi menuntut diri sendiri sebagai pokok. Dinyatakan itu kepada rakyat banyak; diujikan itu kepada hukum Tiga Raja yang lalu itu, agar tiada kesalahan; ditegakkan di antara langit dan bumi sampai tidak berlanggaran; dan dinyatakan itu ke hadapan Tian Yang Maha Roh sehingga tiada keraguan. Maka walaupun harus menunggu beratus zaman serta munculnya seorang nabi baharu, tidak merasa was-was.

Konten disalin