Zhong Yong III:2

Tiada seorangpun yang tanpa makan dan minum, namun jarang yang mengetahui rasanya.

Konten disalin