Zhong Yong IX:5

"Maka seorang Jun Zi bersikap harmonis tidak melanda, betapa perwira ia! Bersikap Tengah dalam pendirian dan tidak goyah, betapa perwira ia! Negara di dalam Jalan Suci ia tidak mengubah cita-cita, betapa perwira ia! Negara ingkar dari Jalan Suci sekalipun binasa ia tidak berubah sikap, betapa perwira ia!"

Konten disalin