Shujing Tang Shu I.I:12

Baginda berkata, “O, Si Yue, Kepala Empat Gunung, telah tujuh puluh tahun aku bertahta. Kamu boleh mengambil alih firman ini; aku akan melepaskan tahtaku untukmu.” Kepala Gunung berkata, “Hamba tidak memiliki Kebajikan itu; hanya akan menodakan tahta.” Baginda berkata, “Tunjukkanlah kepadaku seseorang diantara orang-orang pandai ataupun diantara rakyat yang miskin dan berkedudukan rendah.” Semua isi istana berkata, “Ada seorang perjaka diantara rakyat di bawah bernama YU SHUN.” Baginda berkata, “Ya, aku telah mendengar tentangnya. Bagaimanakah sifat orang itu?” Kepala Gunung berkata, “Ia Putera seorang bapak yang buta (mata batinnya). Ayahnya seorang yang keras kepala dan sewenang-wenang; ibu (tiri) nya seorang yang tidak jujur; Xiang, Saudara (tiri) nya, seorang yang sangat sombong. Meski demikian, dengan laku baktinya, ia dapat hidup harmonis dengan mereka, dan mendorong mereka mampu membina diri sehingga tidak terjerumus kepada perilaku jahat.” Bagind berkata, “Akan kucoba ia. Akan kujadikan menantu dan memeriksa perilakunya lewat kedua orang puteriku.” Demikianlah baginda menitahkan kedua orang puterinya turun ke daerah utara sungai Gui menjadi isteri di dalam keluarga Yu. Baginda berkata, “Dipermuliakanlah!”

Konten disalin