Shujing Tang Shu I.I:3

Baginda berkata kepda Xi dan He, “Permuliakanlah HAO TIAN, Tuhan Yang Maha Besar. Hitung dan lukislah peredaran matahari, bulan, bintang dan rasi bintang; dan dengan panuh hormat berikanlah keterangan tentang musim-musim itu kepada rakyat.

Konten disalin