Xiaojing Part XIII (Guang Zhi De)

Nabi bersabda, "Seorang Jun Zi mendidikan Laku Bakti bukan hanya bermaksud untuk lingkungan keluarga sendiri yang tiap hari dijumpai dan dilihatnya. Ia mendidikan Laku Bakti agar orang dapat hormat kepada segenap bapak yang ada di dunia ini; mendidikan laku Rendah Hati agar orang dapat hormat kepada segenap kakak yang ada di dunia ini; dan mendidikan laku sebagai menteri agar orang hormat kepada segenap pemimpin yang ada di dunia ini."
Di dalam Shi Jing tersurat:
"Berbudi gembira seorang Jun Zi, dialah ibu-bapak rakyat." "Bila bukan Kebajikan Sempurna, bagaimana dapat dipatuhi rakyat sedemikian besarnya?"

Konten disalin