Xiaojing Part VII (San Cai)

Zeng Zi berkata, "Sungguh besar makna Laku Baktu!"
Nabi bersabda, "Sesungguhnya, Laku Bakti itu ialah Hukum Suci Tian, Kebenaran daripada bumi dan yang wajib menjadi perilaku rakyat. Hukum Suci Tian dan bumi itulah yang menjadi suri tauladan rakyat."
"Raja Suci Purba berpedoman kepada kecemerlangan Tian, memanfaatkan berkah bumi; demikianlah selaras dengan segala isi bawah langit ini."
"Berdasar itu, maka di dalam Agama tidak diperlukan kekerasan dan orang akan berhasil; di dalam pemerintahan tidak diperlukan hukuman bengis dan semuanya beres terselenggara."
"Baginda yang telah mendahulu itu melihat bagaimana Agama atau Pendidikan dapat mengubah rakyat. Maka, didahului dengan Cinta Kasih yang luas (Phok ai), sehingga rakyat tiada yang melalaikan orang tuanya; diamalkan Kebajikan dan Kebenaran sehingga rakyat bangkit melaksanakan juga; didahului dengan sikap Hormat dan Suka Mengalah, sehingga rakyat tidak mau berebut; diungkapkan perihal Kesusilaan dan Musik, sehingga rakyat hidup harmonis dan rukun; ditunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga rakyat mengerti apa yang dilarang."
Di dalam Shi Jing tersurat:
"Gemilanglah Guru Ien, Rakyat memandangmu!" (Shi Jing II.iv.7.1)

Konten disalin