Xiaojing Part XI (Wu Xing)

Nabi bersabda, "Di antara tiga ribu macam pelanggaran yang dikenai lima macam hukuman itu, tiada yang lebih besar dosanya daripada perilaku tidak berbakti."
"Orang yang menentang pemimpinnya niscaya mengabaikan atasannya; yang tidak mengakui Nabinya niscaya tidak menghiraukan hukum; dan yang tidak menyukai Laku Bakti, niscaya tidak punya rasa kasih. Inilah jalan hidup yang sungguh-sungguh tersesat."
"Anak lahir, setelah tiga tahun baharu dapat lepas dari asuhan ayah-bundanya, maka berkabung tiga tahun sudah teradatkan di dunia." (Lun Yu XVII:21.6)

Konten disalin